โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)

๒๒ ถนนมหาราช๑ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๔๑๔๗๗

ขอขอบคุณครูใจดี คุณครูแบมแบม

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน) ขอขอบคุณครูใจดี ”คุณครูแบมแบม‘’ ครูชาวต่างชาติ ที่ได้นำไอศกรีมมาให้นักเรียนได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย พวกเรานักเรียน ท.๔ ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ/ครับ

บทความล่าสุด