โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)

๒๒ ถนนมหาราช๑ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๔๑๔๗๗

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีวรรณ สมพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)

วันที่ 16 มกราคม 2567 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีวรรณ สมพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน) ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสุราษฎร์” ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และขอแสดงความยินดีกับนางกัญญา ศรีสุข ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น เทศบาลเมืองนาสาร” รับมอบรางวัลจากนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด)

บทความล่าสุด