ครอบครัว ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง

ครอบครัว เป็นตัวกำหนดและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราในโลก เช่น วิธีที่เราคิด เข้าใจ สื่อสาร แสดงพฤติกรรม แสดงอารมณ์ และพัฒนาทักษะทางสังคม วิธีเลี้ยงลูกให้เข้มแข็งทางจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของทารกตั้งแต่แรกเกิด

ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับผู้อื่น ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเท่านั้นที่กำหนดพัฒนาการของลูก วิธีที่ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น วิธีที่ผู้ปกครองประพฤติตนและสื่อสารกับผู้อื่น แสดงให้ลูกของคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร ให้เด็กดูว่าคนอื่นจะทำตรงกันข้ามอย่างไร หากเห็นความกรุณา ความห่วงใย ความเคารพในคนรอบข้าง

เด็กจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนใจดีและเคารพผู้อื่นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นตัวอย่างที่ดีของความรักที่มีต่อลูก ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกยังมั่นคง จับมือกัน ฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตไปด้วยกัน เป็นตัวอย่างวิธีปลูกฝังให้ลูกมีความมุ่งมั่น และความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจทำให้เครียดได้

พ่อแม่ยังรักและเทิดทูนกัน เป็นอ้อมกอดและที่พักพิงของกันและกัน ดูแลกันทุกช่วงเวลาไม่ทิ้งกันยามลำบาก การสื่อสารเชิงบวก พูดคุยกันเบาๆ ให้กำลังใจกันเสมอในยามที่ชีวิตกำลังไปได้ด้วยดีและเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆ ขึ้นมา ก็เป็นเกราะคุ้มกันความสัมพันธ์ คู่รักที่รู้สึกดีต่อกันโดยธรรมชาติมักจะเชื่อใจกันเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีใครทิ้งใครไปไหน พ่ออยู่ที่นั่นเมื่อแม่ต้องการ แม่จะอยู่ที่นั่นเมื่อพ่อต้องการเช่นกัน แบ่งปันความกังวลร่วมกัน เส้นทางความรักไม่ได้สวยงามทุกวัน บางวันฝนตก บางวันแดดออก ฉันจะหาที่อบอุ่นเพื่อหลบพายุและปลอบโยนคนรักของฉันจนกว่าพายุจะผ่านไป ซื่อสัตย์ต่อกัน ความรักที่มีคู่สมรสคนเดียวอย่างซื่อสัตย์เป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตแต่งงาน

เมื่อคู่รักตัดสินใจที่จะเป็นคู่ชีวิต ความรักของทั้งคู่ต้องมั่นคง ไม่เปิดเผยให้ใครมาสร้างปัญหาให้ชีวิตคู่ความเคารพซึ่งกันและกัน รักข้ามเวลาอาจไม่หอมหวานเหมือนรักแรกพบ การรักษาชีวิตสมรสให้ยืนยาวต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกันเสมอไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง การใช้ชีวิตคู่ต้องรู้จักการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ รู้จักเสียสละเพื่อคนที่เรารัก

จุดหนึ่งหนักจุดหนึ่งเบา ค่อยๆ ปรับตัว ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวหรือปล่อยให้อีกฝ่ายปรับฝ่ายเดียว อดทน นอกจากความมั่นคงทางอารมณ์แล้ว คุณต้องอดทนต่อข้อบกพร่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกต่ออีกฝ่ายอย่างใจเย็นและมีเหตุผล ปฏิบัติต่ออีกฝ่ายด้วยความเมตตาเสมอ ความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่จะช่วยให้ลูกมีเจตจำนงที่เข้มแข็ง

สมาชิกใน ครอบครัว คือผู้สร้างความมั่นคงทางจิตใจของชิลด์ ทำให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น ปลูกฝังความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่น และทักษะการสื่อสารของเด็กนี่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิต จัดการกับความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเขาโตขึ้น วันหนึ่งเขามีคนรัก เขามักจะปฏิบัติและดูแลคนที่เขารักเหมือนพ่อแม่ปฏิบัติต่อกัน

ซึ่งเป็นสามีที่ดีเหมือนพ่อ เป็นภรรยาที่ดีเหมือนแม่ และมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง เลี้ยงลูกอย่างไรให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจ เด็กเรียนรู้ทักษะการตัดสินใจ โดยการสังเกตว่าพ่อแม่และเพื่อนคิดและตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ใช้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและยอมรับผลที่ตามมา บางครั้งเด็กก็ตัดสินใจผิดพลาด

นี่เป็นโอกาสสำหรับเขาที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและตัดสินใจได้ดีขึ้น เติบโตด้วยประสบการณ์และวุฒิภาวะที่มากขึ้น การตัดสินใจครั้งนี้จะหล่อหลอมเขาให้มีวุฒิภาวะตามที่เขาต้องการ และมีอิทธิพลต่อการเลือกชีวิตในอนาคตเคล็ดลับที่จะช่วยให้ลูกพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่ดี วิธีฝึกลูกให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ควรฝึกลูกให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

โดยอาศัยเหตุผล หลักฐาน หรือการสนับสนุนโดยปราศจากความรู้สึกหรือความเชื่อแบบเดิมๆ สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาความมั่นใจในตนเอง ความมีไหวพริบ และความสามารถในการหาทางออกโดยการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 10 วิธีง่ายๆ ในการสอนลูกให้ตัดสินใจได้ดี มีดังนี้ปล่อยให้ลูกทำผิด

ในฐานะพ่อแม่ คุณต้องปล่อยให้ลูกทำผิดพลาดบ้าง แทนที่จะปกป้องลูกจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแม้แต่พ่อแม่ก็คาดเดาได้ ปล่อยให้ลูกตัดสินใจเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหากลูกตัดสินใจเช่นนี้ หากไม่ใช่เรื่องร้ายแรงและรับผลของการตัดสินใจของตัวเอง ส่วนพ่อแม่ก็ทำหน้าที่อยู่เคียงข้าง บอกเขาว่าไม่เป็นไร

ถ้าลูกตัดสินใจผิด พ่อแม่รักลูกเสมอไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เมื่อลูกเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง ลูกจะเข้าใจและจดจำไม่ทำผิดซ้ำอีก ในขณะเดียวกัน เด็กๆ ก็ยังจะกล้าคิด กล้าตัดสินใจครั้งต่อไปเพราะรู้ว่ามีพ่อแม่ที่พร้อมจะกอดเขาเสมอ ค้นหาความสนใจของลูกคุณ กระตุ้นให้ลูกค้นหาความสนใจและค้นหาแบบอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่ตนสนใจ

ให้ลูกคิดว่า อะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จ ลูกของคุณจะได้เรียนรู้ว่าการทำงานหนักและความทุ่มเทคือกุญแจสู่ความสำเร็จ สิ่งนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ หากคุณตัดสินใจที่จะเลียนแบบคนที่คุณชอบ คุณต้องทุ่มเทและทำงานหนักเหมือนกับเขา นี่ถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับลูก ไม่แน่ใจว่าแบบอย่างของลูกจะเป็นพ่อได้ไหม

สอนให้ลูกรู้จักตัวเอง สอนลูกของคุณให้รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา เพื่อให้ลูกตัดสินใจได้ดีขึ้นถึงจะได้รับโอกาสมากมายแต่ก็ควรเข้าใจว่าตนไม่ได้เก่งทุกเรื่องเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็ต้องรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้และเริ่มให้เร็วพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต

ครอบครัว

การได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนใหม่จะทำให้เขาได้เห็นโลกกว้าง เปิดโลกทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทำให้เขาสามารถคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้รอบด้านมากขึ้นเป็นพ่อแม่ที่ไว้ใจได้ การเลี้ยงลูก หากคุณไม่พูดคุยกับลูกบ่อยๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณรู้จักพวกเขาดีที่สุด ความไว้วางใจและการเชื่อมต่อจะช่วยให้บุตรหลานของคุณสนทนาอย่างเปิดเผยและจริงใจกับผู้ปกครอง

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์การตัดสินใจของลูกและแนะนำเขาได้ ชมเชยลูกของคุณให้มาก พ่อแม่ควรชมลูกเสมอเมื่อลูกตั้งใจหรือพยายามทำสิ่งใด คำชมของพ่อแม่เป็นพรอันประเสริฐ ให้เด็กรู้จักชื่นชม และการมีความมั่นใจที่จะชื่นชมความพยายามยังเสริมสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นดี เขาควรชมเชยคุณต่อไป

สำหรับความยากและท้าทายของคุณเมื่อคุณกล้าลองสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เด็กพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่กลัวที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญ เขาไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง อย่าท้อแท้ถ้ามันไม่เป็นจริง เป็นแบบอย่างให้ลูก ดังที่กล่าวไว้ว่าการพูดคุยกับลูกของคุณเป็นสิ่งสำคัญ บอกเล่าเรื่องราวการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพ่อแม่ ให้เด็กเรียนรู้วิธีคิดเพื่อชีวิตที่ดี

ในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจที่ผิดพลาดของพ่อแม่ของคุณก็เป็นเส้นทางที่ผิดพลาดเช่นกัน ลูกจะรู้สึกใกล้ชิดกับพ่อแม่มากขึ้น และพยายามอย่าทำผิดซ้ำรอยพ่อแม่ของคุณ สอนผ่านเรื่องราวและนิทานตลก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สื่อสารกับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสอนให้เด็กๆ คิด ตัดสินใจ และมีความกล้าหาญเหมือนตัวละครในนิทาน

บทความที่น่าสนใจ : กรดไฮยาลูรอน ศึกษาเรื่องอาหารไฮยาลูรอนในความลับของผิวอ่อนเยาว์

Leave a Comment