ดูแลเด็กเล็ก ศึกษาเรียนรู้ด้านความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียน

ดูแลเด็กเล็ก ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถในการรับรู้อารมณ์ ประเมินและแสดงออก ใช้ความรู้เกี่ยวกับทรงกลมทางอารมณ์ของบุคคล ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางอารมณ์และสติปัญญา แนวคิดของความฉลาดทางอารมณ์ เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ มันถูกอธิบายครั้งแรกในปี 1999

อารมณ์ของบุคคลถือเป็นศักยภาพโดยกำเนิดที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขา นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอารมณ์ ได้ระบุความฉลาดทางอารมณ์ไว้ 5 ด้าน การรู้จักอารมณ์ของตัวเอง เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งหมายความว่าคนคนหนึ่ง สามารถรับรู้อารมณ์ของตนและตั้งชื่ออารมณ์นั้นได้ คนที่ถูกชี้นำด้วยความรู้สึกจะจัดการชีวิตได้ดีกว่ามาก

การจัดการอารมณ์เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเหนือความรู้สึก นั่นคือ ทักษะในการควบคุมวิธีการแสดงอารมณ์ของตนเอง ทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์หนึ่งๆ และความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในเวลาเดียวกันอารมณ์เชิงลบ ควรทำหน้าที่เป็นประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ครั้งต่อไปคนคนหนึ่งสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเขาและยังสามารถให้กำลังใจได้

ความสามารถในการกระตุ้นตัวเอง เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในเชิงบวก นั่นคือ ความเชื่อในตนเอง หากอารมณ์อยู่ภายใต้เป้าหมายที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ จะส่งผลต่อสมาธิ การมีส่วนร่วม และการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ และท้ายที่สุดคือความสำเร็จในชีวิต บทบาทสำคัญแสดงโดยข้อเท็จจริงที่ว่า มันเป็นไปได้และจำเป็นในการต่อต้านอารมณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

คนที่มีแรงจูงใจดีจะแสดงความกระตือรือร้น และการมองโลกในแง่ดีในการทำงานมากขึ้น การรับรู้อารมณ์ในผู้อื่นเป็นความสามารถอันน่าทึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความฉลาดทางอารมณ์ จะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ หากบุคคลไม่เรียนรู้ที่จะรับรู้อารมณ์ของตนเองอย่างเต็มที่ วิทยาศาสตร์ของการเอาใจใส่นั้นซับซ้อนมาก และประการแรกต้องอาศัยการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเอาใจใส่เริ่มแสดงออกมาในวัยเด็ก และเมื่อเด็กๆ ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กอีกคนหนึ่ง พวกเขาเองก็รู้สึกเศร้าแทบจะทันทีในการตอบสนอง ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กให้รับรู้ และระบุอารมณ์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเขาจึงจะสามารถควบคุมความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้อย่างแท้จริง

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นศิลปะของการสื่อสาร และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับการสร้างการติดต่อทางสังคมที่ดีและยั่งยืน พื้นที่ทางอารมณ์นี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความฉลาดทางอารมณ์ 2 ส่วนก่อนหน้านี้ นั่นคือ การรู้จักอารมณ์ในผู้อื่นและการจัดการอารมณ์ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นในระดับหนึ่ง เป็นการกดขี่ข่มเหงตนเองเพื่อให้รู้สึก เข้าใจ และยอมรับความต้องการของบุคคลอื่นได้ดีขึ้น

สำหรับแต่ละคน พื้นที่ทางอารมณ์ที่ระบุไว้จะมีลักษณะเฉพาะ และความรุนแรงเป็นของตนเอง ตามลำดับ แต่ละคนมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ความสามารถทั้งหมดของมนุษย์จากด้านอารมณ์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกำเนิด ซึ่งหมายความว่า การพัฒนาเชิงบวกสามารถได้รับอิทธิพล

วัยก่อนเรียนเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาอารมณ์อย่างเข้มข้นของการ ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งเป็นช่วงของการก่อตัวของอารมณ์ที่สูงขึ้น ในเวลานี้การเพิ่มคุณค่า และความอิ่มตัวของชีวิตทางอารมณ์ที่หลากหลายเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มวัยแรกรุ่น และอิทธิพลทางอารมณ์ของสิ่งแวดล้อม

อารมณ์ต่างๆ เช่น ความอิจฉา ความโกรธ ความกลัว ความอับอาย ความยินดี ความรัก และความประหม่านั้น ได้รับการพัฒนาอย่างดีในเด็กก่อนวัยเรียน นี่คือช่วงเวลาที่เด็กๆ สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้รับสิ่ง ที่เรียกว่านิสัยทางอารมณ์ที่ดี ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการรับ และการแสดงสถานะทางอารมณ์ ทำความคุ้นเคยกับวิธีคลายความเครียดและจัดการอารมณ์ ทักษะที่สะสมในช่วงเวลานี้ มีผลกระทบต่อชีวิตในอนาคตทั้งหมดของบุคคล

ดูแลเด็กเล็ก

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นลักษณะส่วนบุคคล ที่ช่วยให้เด็กสามารถประพฤติตนสัมพันธ์กับผู้คน หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เมื่อสอนความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็ก จำเป็นต้องคำนึงว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความฉลาดทางปัญญา

คนเรามีสองใจ ใจหนึ่งคิด ใจหนึ่งรู้สึก จิตใจที่มีเหตุผลเป็นศูนย์กลาง มีสติมากขึ้น มีเหตุผล สามารถสะท้อนและไตร่ตรองได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบการรับรู้ความเป็นจริงอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นจิตใจที่หุนหันพลันแล่นและมีพลังมากขึ้น อารมณ์ และทั้งคู่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน เป็นการผสมผสานวิธีต่างๆ ในการรู้จักโลกที่นำพาเด็กๆ ไปตลอดชีวิต

อารมณ์มีความสำคัญต่อความคิด และความคิดมีความสำคัญต่ออารมณ์ เป้าหมายของครูก่อนวัยเรียนไม่ควรเป็นการระงับอารมณ์อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่เป็นการก่อตัวในเด็กของความสามารถในการรักษาสมดุล และจัดการพวกเขา เพราะแต่ละอารมณ์มีคุณค่าและความสำคัญในตัวเอง ควรจำไว้เสมอว่าการระงับอารมณ์มากเกินไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก อาจทำให้เกิดความไม่แยแสและการแสดงออกที่ไม่มีข้อจำกัด สามารถนำไปสู่การก่อตัวของพฤติกรรมทางพยาธิวิทยาแม้ในผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องสอนเด็กๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยถึงวิธีการควบคุมอารมณ์ เด็กจำเป็นต้องรู้ว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถควบคุมเวลาและความรู้สึกที่ตนมีได้

แต่พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่า จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้นานแค่ไหน นอกจากนี้ เด็กควรรู้ว่าอารมณ์ทั้งหมดสามารถได้รับการอนุมัติ แต่ควรจำกัดพฤติกรรมบางอย่าง เป็นสิ่งสำคัญที่การแสดงอารมณ์ของเด็กจะต้องเพียงพอกับสถานการณ์เฉพาะ การรักษาอารมณ์ของคุณให้อยู่ในการควบคุมเป็นกุญแจสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์

ดังนั้น เป้าหมายของนักการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงการควบคุมพฤติกรรมของเด็กเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องอธิบายให้พวกเขาทราบถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมเชิงลบ และเสนอทางเลือกอื่นสำหรับการกระทำของพวกเขา เพื่อช่วยให้ลูกของคุณรับมือกับอารมณ์ของตนเอง คุณต้องฟังเขาอย่างสงบและตั้งใจ ยอมรับอารมณ์ของเขาและแสดงออกมาเป็นคำพูด กำหนดอารมณ์ของเด็ก และเปลี่ยนความปรารถนาของเด็กในจินตนาการ

บทความที่น่าสนใจ : ฝึกทักษะเด็ก วิธีที่ให้เด็กจะรับมือกับแรงกดดันจากเพื่อนได้อย่างไร

Leave a Comment