โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)


22 ถนนมหาราษฎร์ 1 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1477

อาวุธ อธิบายปัจจัยที่สร้างความเสียหายของอาวุธทางทหารและผลกระทบ

อาวุธ

อาวุธ การมีพรมแดนติดกับเขตความขัดแย้งทางอาวุธระดับที่ 2 ของสถาบันการแพทย์ทหาร ระดับอำเภอของ VG ผู้บาดเจ็บซึ่งต้องการมาตรการทางการแพทย์ขั้นสูงหรือการรักษาระยะยาว จะถูกอพยพไปยังโรงพยาบาลกลางของประเทศ สถาบันการแพทย์ทหารระดับที่ 3 ระดับ VG กลาง ดังนั้นหลักการของการรักษาแบบ เป็นขั้นเป็นตอนของผู้บาดเจ็บในสงครามท้องถิ่นสมัยใหม่ และความขัดแย้งทางอาวุธจึงยังคงอยู่ แต่ขั้นตอนการอพยพทางการแพทย์

เนื้อหาของการผ่าตัดได้เปลี่ยนไป คุณลักษณะที่โดดเด่นของระบบการสนับสนุนทางการแพทย์ และการอพยพสำหรับกองกำลังในสงครามท้องถิ่น และความขัดแย้งทางอาวุธคือการจัดระบบ SHP ล่วงหน้าให้กับผู้บาดเจ็บ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาวุธสมัยใหม่ อาวุธไม่ร้ายแรง หมายถึงการป้องกันด้วยอาวุธส่วนบุคคล กระสุนปืนบาดแผลและหลักคำสอนของการยิงบาดแผล สำหรับการตรวจหาการบาดเจ็บอย่างมีจุดมุ่งหมาย การจัดระเบียบอย่างมีเหตุผล และการจัดเตรียมการผ่าตัด

อาวุธ

แพทย์จะต้องทราบปัจจัยที่สร้างความเสียหาย ของอาวุธทางทหารและลักษณะของผลกระทบ ต่อร่างกายของผู้บาดเจ็บ ปรากฏในศตวรรษที่สิบสี่ การพัฒนาอาวุธปืนมาไกลตั้งแต่ปืนใหญ่โบราณ อาร์คิวบัสและปืนคาบศิลาไปจนถึงระบบอาวุธสมัยใหม่ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่จะต้องแยกแยะ ความแตกต่างระหว่างอาวุธธรรมดา ธรรมดาและอาวุธทำลายล้างสูง WMD ห้ามใช้สำหรับใช้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ในบรรดาอาวุธทั่วไปที่หลากหลาย อาวุธปืน

กระสุนแยกส่วนและกระสุนระเบิดแรงสูง กระสุนปืนใหญ่ ระเบิดทางอากาศ จรวด อาวุธต่อต้านบุคลากรต่อสู้ระยะประชิด ระเบิดมือ กระสุนระเบิด ทุ่นระเบิด กระสุนเทอร์โมบาริก ส่วนผสมของไฟที่ก่อความไม่สงบในการต่อสู้ นาปาล์ม ไพโรเจล องค์ประกอบของเทอร์ไมต์ ฟอสฟอรัส WMD หมายถึงนิวเคลียร์ อะตอม ไฮโดรเจน นิวตรอน สารเคมี สารพิษและสารพิษสูง ชีวภาพ สารพิษโบทูลินั่ม 13 อาวุธ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการให้ความสนใจอย่างมากกับการพัฒนาสารซึ่งไม่เป็นอันตรายหลายชนิด เช่น อาวุธที่ไม่ร้ายแรง แต่ออกแบบมาเพื่อกีดกันความสามารถในการต่อสู้ของศัตรูชั่วคราว ลักษณะของการบาดเจ็บจากการสู้รบเป็นผล โดยตรงจากการใช้ชุดเกราะป้องกันส่วนบุคคล ตามปกติของเจ้าหน้าที่ ทหาร เพื่อกำจัดศัตรูใช้กระสุนประเภทต่างๆของตลับกระสุน ชิ้นส่วนของกระสุนที่บดตามธรรมชาติองค์ประกอบที่โดดเด่น ในรูปแบบของลูกเหล็กรูปลูกศร ปัจจัยที่สร้างความเสียหายเฉพาะของ WMD มีการศึกษาในหลักสูตรพิษวิทยา

การบำบัดภาคสนามทางทหาร และวิทยาศาสตร์อื่นๆ สำหรับการผ่าตัดภาคสนาม การฉายรังสีร่วมกับสารเคมีมีความเกี่ยวข้อง องค์ประกอบคลื่นกระแทกระเบิด การพัฒนาและการใช้อาวุธทางทหาร อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL ซึ่งเป็นหลักการและบรรทัดฐานทางกฎหมายชุดหนึ่ง ที่มีอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ระหว่างความขัดแย้งทางอาวุธ และมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

รวมถึงเสรีภาพ มนุษยธรรมประเพณีของสงคราม อนุสัญญาเจนีวา ในปี 2492 ประกาศหลักการพื้นฐานของ IHL ว่าสิทธิของคู่พิพาท ในการเลือกวิธีการหรือวิธีการทำสงครามไม่จำกัด และยังอนุมัติเกณฑ์ของ IHL ที่กำหนดความผิดกฎหมายของการใช้อาวุธเฉพาะ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น สร้างความเสียหายมากเกินไป ลักษณะความพ่ายแพ้ตามอำเภอใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพลเรือนกับบุคลากรทางทหาร การใช้อาวุธร้ายกาจหรือเป็นเท็จ

ในการประชุมระหว่างประเทศของสหประชาชาติในเจนีวา ได้มีการรับรองอนุสัญญาซึ่งรวมถึงพิธีสาร 3 ประการเกี่ยวกับอาวุธทั่วไป ในการห้ามใช้อาวุธใดๆ ผลกระทบหลักคือการสร้างความเสียหายกับชิ้นส่วน ที่ตรวจไม่พบในร่างกายมนุษย์ ด้วยความช่วยเหลือของรังสีเอกซ์ ข้อห้ามหรือข้อจำกัดของการใช้ทุ่นระเบิดและบ่อดัก ว่าด้วยข้อห้ามหรือข้อจำกัด ของการใช้สารก่อความไม่สงบ ในเวลาเดียวกัน ที่ประชุมได้แนะนำให้รัฐบาล ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด

ซึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ ที่กระทบกระเทือนจิตใจของกระสุนความเร็วสูง จากอาวุธขนาดเล็กลำกล้องขนาดเล็ก เพื่อป้องกันความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีส่วนประกอบของการแยกส่วน ตะปู สลักเกลียวได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการสู้รบในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังชนยานเกราะเนื่องจากผลสะสม การเจาะหรือเนื่องจากมีการติดตั้งระเบิดขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียงกับการแตกของกระสุน ทุ่นระเบิดและระเบิด

ผลกระทบที่สร้างความเสียหาย จะรวมเข้ากับการกระทำของคลื่นกระแทกที่ระเบิดได้ ESW สำหรับประเภทอาวุธระเบิดแรงสูงและเทอร์โมบาริก ระเบิดมือ ระเบิดกลางอากาศ VUV เป็นปัจจัยสร้างความเสียหายหลัก กระสุนเทอร์โมบาริก ระเบิดสุญญากาศมีผลกับศัตรู โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในที่กำบังหรือในช่องเขา กระสุนเหล่านี้มีส่วนผสมของสารติดไฟพิเศษ ซึ่งเมื่อระเบิดตกลงจะผสมกับอากาศและก่อตัวเป็นเมฆที่ระเบิดได้

การระเบิดของประจุเริ่มต้น ทำให้เกิดการระเบิดของเมฆทั้งหมด การระเบิดเชิงปริมาตรซึ่งขนาด ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของกระสุนและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ 500 ตารางเมตร ซึ่งเทียบได้กับผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กพิเศษ คลื่นกระแทกอันทรงพลังแผ่กระจายไปทั่วบริเวณจุดระเบิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากแรงระเบิด

บทความที่น่าสนใจ : แต่งงาน ข้อดีของการแต่งงานในฤดูหนาวและงานแต่งงานในกระโจม

บทความล่าสุด